Privacy- en cookie statement

Uw privacy

Taekwondo Center Purmerend (hierna te noemen TCP) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop TCP persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TCP zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TCP, Mercuriusweg 29 te Purmerend.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor TCP uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt TCP persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een TCP lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u contact heeft met TCP. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert

E-mail

TCP heeft een eigen nieuwsbrief waarbij deze wordt aangeboden via uw emailadres.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie, dan kunt u door een e-mail te sturen aan ons via ledenadministratie@tcp-purmerend.nl onder vermelding van WBP.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

TCP laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.