Lidmaatschap TCP

Wat kost het om lid te worden?

Zie het contributie overzicht. De contributie wordt per kwartaal vooruit betaald. Verder wordt bij inschrijving eenmalig € 15 in rekening gebracht.

Moet ik een jaar vooruit betalen?

Nee, je betaalt per kwartaal vooruit.

Wat betaal ik als ik midden in een kwartaal lid wordt?

Dan worden de kosten van dit kwartaal en die van het volgende kwartaal geïncasseerd. Als je halverwege het kwartaal lid wordt dan betaal je natuurlijk ook maar de helft van het kwartaal.

Hoe betaal ik voor de lessen?

Je betaalt per kwartaal met een machtiging. Betalen met acceptgiro is niet mogelijk.

Kan ik ook per les betalen?

Nee. Je kan alleen per kwartaal betalen.

Ik ben een tijd niet geweest. Kan ik mijn geld van die periode terugkrijgen?

Nee, we doen niet aan teruggave van contributie. Dit doet geen enkele vereniging.

Wij komen met zijn drieën trainen. Krijgen we dan korting?

Voor gezinnen geldt een kortingsregeling. Vanaf drie personen geldt een korting van € 5 voor het derde lid en verder.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaald heb?

In dat geval krijg je een aanmaning. De kosten hiervan zijn 5 euro.

Ik heb een keer een aanmaning gekregen. Wat gebeurt er als ik nog steeds niet betaal?

Bij een te grote betalingsachterstand gaan we over tot royeren. Dit houdt in dat het lidmaatschap wordt beëindigd. Je kan dan pas weer lid worden bij TCP als de achterstallige contributie is betaald.